P - 02 - پکیج بازیابی کاتالیست (Catalyst Recovery)

شرکت تراوش جم پیمانکار EPC جهت طراحی وتحویل پکیج بازیابی کاتالیست می باشد.

در این پکیج ، کاتالیست پس از بازیابی به واحد اصلی ارسال می شود و سپس سیستم بصورت اتوماتیک تمیزکاری می گردد

این سیستم قادر به حذف ذرات جامد از سیال گاز تا حداکثر 0.5 میکرون میباشد.

از این سیستم برای فیلتر گاز ، گرد و غبار هوا و دود نیز استفاده میکند.

    
 
 
 استاندارد مورد استفاده