P - 04 -پکیج سوخت رسانی گازی(FUEL GAS PACKAGE)

شرکت تراوش جم یک پیمانکار EPC جهت طراحی و تحویل پکیج سوخت رسانی گازی می باشد. بیشترین مصرف کنندگان سوخت گازی نیاز به گازی دارند که عاری از مایعات و جامدات باشد.این حالت مخصوصا در کاربردهای حساس مثل توربین گازی که اگر گاز فوق العاده تمیز و خشک نباشد ممکن است آسیب شدیدی به توربین وارد شود. سوخت گازی به طور معمول در یک فشار عملیاتی ثابت و در دمای مطمئن مورد نیاز است که این شرایط توسط پکیج های سوخت گازی این شرکت مهیا میگردد.

 

مزایا:

  • افزایش اطمینان از ورود گاز تمیز به ژنراتورهای گازی و توربین
  • کاهش هزینه های تعمیر و نگهداری و خرابی برنامه ریزی نشده ناشی از ورود اجرام خارجی
  • افزایش بازیابی مایعات
  • بدون قطعات متحرک، کارکرد و نگهداری ساده
  • استفاده از گاز خروجی به عنوان Seal Gas و Blanketing Gas
    
 
 
 استاندارد مورد استفاده