E - 02 - هوازدای تحت خلا ((VACUUM DEAERATOR PACKAGE

شرکت ترواش جم يک پيمانکار EPC جهت طراحی و توليد هوازدا تحت خلاء یا وکیوم دی اریتوردر ایران است.

هوازدا تحت خلاء یا وکیوم دی اریتور چیست ؟یک تجهیز است که از آن برای حذف کردن اکسیژن و گازهای حل شده (دی اکسید کربن) در آب تغذیه سرد واحد تزريق آب دریا در چاه های نفت / نمکزدائی نفت / آب شيرين کن است.

اکسیژن (کلرودی اکسید کربن )دلیل اصلی خوردگی در واحد هامی باشد اکسیژن حل شده در آب باعث  خسارت‌های شدید ناشی از خوردگی در سیستم است .

عملکرد هوازدا تحت خلاء یا وکیوم دی اریتور

اگر اب در دمای اشباع آن باشد میزان انحلال گاز در آن تقریبا به صفر می رسد . این در حالی است که اب باید دارای تلاطم بسیار بالایی باشد یا باید به جوش آید تا اطمینان کاملی از خروج تمامی گاز ها حاصل گردد . از پمپ خلاءو اجکتور برای پايين آوردن نقطه جوش آب استفاده می کنند.

پکینگ  برج از جنس پلی پروپیلن میباشد ؛ مقاومت بالا در برابر خوردگی دارد توزیع فاز مایع و گاز را با بالا بردن سطح انتقال جرم بین دو فاز افزایش می دهد و موجب به حداکثر رساندن راندمان برج می گردد . 

 

 اساس كار هوازدا تحت خلاء یا وکیوم دی اریتور

  • حذف کردن اکسیژن به میزان 25ppb
  • حذف کلی کربن دی اکسید وکلر
  • جلوگيری از رسوب اب
  • فراهم کردنNPSH برای پمپ آب تغذيه
  • ذخيره آب هوازدايی شده به مدت ٥ تا 3 دقيقه (زمان ماند)

انواع هوازدا تحت خلاء یا وکیوم دی اریتور:

  • یک مرحله ای-بدون اجکتور
  • دو مرحله ای-با یک اجکتور
  • سه مرحله ای- با دواجکتور-بهترین راندمان

 

وکیوم دی اریتور آب را با غلظت خروجی اکسیژن حداکثر 25 pbb (با تزریق شیمیایی حداکثر 2 ppb ) در دمای 20 تا 40 درجه سانتیگراد تولید میکند. برج وکیوم دی اریتوراز دو مرحله تشکیل شده است. مرحله 1 بخش لسپری-پکینگ است و مرحله 2 بخش پکینگ. مرحله اول برج دی اریتور، حذف اکسیژن را با فشار ~60 mmbara انجام میدهد و در مرحله دوم حذف نهایی با خلاء بیشتر به دست می آید.

زمان نگهداری مخزن برج وکیوم دی اریتور معمولا برای 5 دقیقه طراحی میشود. اسکرت برج به ارتفاع ~7 متر میباشد که حدود 6 متر NPSHa پمپ را فراهم میکند و از خلاء زیاد در مکش پمپ جلوگیری میکند تا نشتی به حداقل برسد.

برای خلاء بالا به اجکتور نیاز است و همچنین سیستم خلاء می باید دارای آب خنک کن 20 درجه سیلیسیوس باشد.

 

 

        
 
 
 استاندارد مورد استفاده