E - 06 - جدا کننده سه فازی (آب / گاز / نفت )  THREE PHASE SEPARATOR (Oil/Water/Gas)

شرکت تراوش جم ی پیمانکار EPC ا جهت طراحی و تحویل جدا کننده یا سپریتور سه فازی می باشد. جداکننده یا سپریتور سه فازی برای جدا کردن آب، گاز و نفت مورد استفاده قرار میگیرد .جداکننده تجهیزی با اجزای داخلی می باشد که باعث تسهیل و بهبود فاز جداسازی می شوند. با کمک ابزار دقیق و شیرهای کنترل اطلاعاتی دقیق در مورد عملکرد چاه نفتی ارائه می شود.

 

ویژگی ها ی جداکننده های یا سپریتورهای سه فازی که توسط این شرکت طراحی و تحویل میگردد:

  • جداکننده فشار بالا با مناسب ترین پوشش فلزی clad برای سیال ورودی با خورنده گی زیاد
  • حداقل ppm آب در نفت و حداقل ppm روغن در پساب خروجی پکیج
  • حذف شن و ماسه برای ارائه بهترین دوره های نگهداری
  • خدمات بعد از فروش در زمینه طراحی مجدد ، نوآوری و بهبود سیستم های قدیمی و تهیه قسمت های داخلی( Internal ها )برای راندمان بالا
    
 

سپراتور های سه فازه همانا  تفکیک کننده سه فازی نفت هستند. نفت ورودی به سپراتور های سه فازه ، علاوه بر آب زدایی ، گاز زدایی نیز می شود ؛ نفت خام پس از زمان ماند در جداکننده ، در لایه بالای گاز, لایه میانی نفت خام  و لایه پایینی آب روغنی قرار می گیرد و این مسئله (تشکیل سه فاز مجزا ) به دلیل اختلاف در دانسیته ی این سیالات است.
به طور کلی هدف از استفاده از سپراتور سه فازه تفکیک یا جداسازی آب همراه نفت خام می باشد.

 

 
 استاندارد مورد استفاده