خدمات فنی و مهندسی

شرکت تراوش جم با جذب تکنولوژیهای برتر و به روز و نیز بکار گیری نیروهای متخصص داخلی و بر پایه استانداردهای روز دنیا در چهارچوب زمان بندیهای پروژه و با دانش فني لازم خدمات مهندسي مورد استفاده در صنايع نفت و گاز و پتروشيمي و نيروگاهي ارائه میکند.

 • خدمات مهندسي بررسی  طراحی پایه Front End Engineering
 • خدمات مهندسي تفضيلي واحـدهای نفت ، گاز ، پتروشيمي و نيروگاهي؛
 • ارایه خدمات مشاوره و بهسازی عملکرد واحدهای پالایشگاه گاز؛
 • ارایه خدمات طراحی مقاوم سازی تأسیسات و تجهیزات در مقابل زلزله؛
 • طراحي سيستم هاي بارگيري و تخلیه سیالات نفتی و گازی
 • ارایه خدمات طراحی مخازن ذخیره، مبدل های حرارتی، مخازن تحت فشار ،
 • طراحي و بهسازی عملکرد واحـدهای بـخار و دیگ بازیافت HRSG ؛
 • آموزش،
 • بررسی امکان بھره برداری و خطرات HAZOP، بررسی ایمنی HSE
 • ارایه خدمات، مشاوره و نظارت (MC):
 • نظارت بر طراحی،
 • نظارت بر خرید کالا
 • نظارت بر عملیات ساخت و راه اندازی،
 • راه اندازی، انجام آزمایش عملیاتی شدن و آزمایش عملکرد
 استاندارد مورد استفاده