شرکت تراوش جم بر پایه تجارب عملی و آشنایی با تجهیزات پروسسی اصلاح، بهینه سازی،تعمیرات اساسی و راه اندازی را انجام می­دهد و رفع اشکالات عملیاتی و یا پروسسی، ارائه آموزش و بررسی احتمالات خطر  HAZOP را به انجام می­رساند که برای واحدهای پروسسی زیر ارائه میشود:

 • پروسس های گازی
 • واحدهای دیگ بخار
 • واحدهای دیگ بازیافت حرارتی(HRSG)
 • هوازدا بخاری
 • هوازدا تحت خلا
 • فیلتر چند لایه آب(Fine Filter)
 • فیلترها(کاتالیست،گاز،آب)
 • جداکننده ها
 • زباله سوزها
 • واحدهای امین و MEG
 • واحدهای خشک کن گاز(TEG)
 • واحدهای تصفیه آب
 • واحدهای آب شیرین کن
 • برگذاری دوره آموزش کارکنان
 • جمع آوری اطلاعات اولیه
 • جمع آوری اطلاعات ازبیلت بصورت دستی
 • تهیه مدل لیزراسکن سه بعدی
 • مدل سازی با استفاده از نرم افزار PDMS

 

 

 استاندارد مورد استفاده